Daňová evidence
1 - 50 řádků peněžního deníku                  měsíc                    1.000,- Kč
každý další řádek                                         řádek                          16,- Kč
______________________________________________________________________
Účetnictví
1 - 50 řádků účetního deníku                      měsíc                   1.500,- Kč
každý další řádek                                          řádek                         18,- Kč
______________________________________________________
Mzdová agenda
Hlavní a vedlejší pracovní poměr              zam./měsíc             200,- Kč
Dohoda o provedení práce                        zam./měsíc             100,- Kč
______________________________________________________
Daňová přiznání
přiznání k dani z příjmů FO                         výkaz                   1.500,- Kč
přiznání k dani z příjmů PO                         výkaz                   3.000,- Kč
přiznání k dani z přidané hodnoty             výkaz                      500,- Kč
přiznání k dani silniční (max 3 vozidla)      výkaz                      500,- Kč
další vozidlo do přiznání                                                              100,- Kč
odklad přiznání do 30.6. pro FO                                              2.000,- Kč
odklad přiznání do 30.6. pro PO                                              3.000,- Kč
______________________________________________________