Obecně prospěšná společnost


Ačkoliv se obecně zaměřujeme při vedení účetnictví na podnikatele a obchodní společnosti, má naše účetní firma velmi solidní zkušenosti s vedením účetnictví obecně prospěšné společnosti ( o.p.s. je jednou z právních forem nestátních neziskových organizací v České republice).

Jako referenci můžeme uvést vedení účetnictví pro Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.se sídlem v Hradci Králové. S touto obecně prospěšnou organizací spolupracujeme již od jejího vzniku v roce 2003.

Vzhledem k charakteru a činnosti má tato obecně prospěšná společnost každoročně povinnost ověřit své účetnictví a účetní závěrku nezávislým auditorem. Po všechny uplynulé roky zněl výrok auditora "bez výhrad".