Služby online přestavují nabídku doplňkových služeb poskytovaných k samotnému zpracování účetnictví nebo mezd. Slouží ke zjednodušení nebo urychlení činností, které nastávají při poskytování služeb mezi účetní společností a klientem.

Přístup k účetnímu systému

Základ služeb online představuje přístup klienta k našemu účetnímu systému. Přístup je realizován po internetu na zabezpečené lince a na základě nastavených přístupových práv.

Přístup k účetnímu systému může být pasívní - pouze prohlížení, ale i aktivní - přímé zadávání dat do našeho systému. Tato možnost pak nabízí nejrůznější možnosti a formy naší vzájemné spolupráce, například:

- klient má přístup k zadaným dokladům, může si tisknout nejrůznějčí sestavy (seznam neuhrazených faktur, příkazy k úhradě, stav hospodaření, apod.)

- klient si sám zadáva např. faktury vydané (nebo vede sklad, knihu jízd), my zbytek

- klient si sám zadává většinu dokladů (není potřeba kvalifikovaná účetní), my se postaráme o zaúčtování, kontrolu a sestavení závěrky

- klient má vlastní účetní, která zpracovává jaho účetnictví na našem systému - úspora nákladů a starostí s pořízením a pravidelnými aktualizacemi účetního programu, my můžeme být k dispozici pro případné konzultace nebo supervizi

- rozdělení činností, kdy např. účetní klienta zpracovává na našem systému účetnictví a my se staráme třeba o kompletní zpracování mezd

- a další možné kombinace vzájemné spolupráce

 

Předávání dokladů

Předávání účetních dokladů je samozřejmě důležitým bodem spolupráce, bez dokladů nelze zpracovat žádné účetnictví. Zde je také jeden z výrazných rozdílů mezi vlastní účetní a externím dodavatel. Vlastní účetní to "hodíte" na stůl, u externí účetní společnosti to zpravidla tak jednoduché není. Příliš částé předávání dokladů je pro klienta obtěžující, naproti tomu dlouhé intervaly mezi jednotlivými předáními způsobí, že se momentálně zpracované účetníctví začne příliš rozcházet s aktuálním stavem.

Co nabízíme my ?

- samozřejmě klasika, doklady volně nasypané do igelitky nebo "krabice od bot" a osobně předané

- doklady dáte do vhodné (námi dodané a nadepsané) obálky či krabice a budete odesílat ve vhodných intervalech na naši adresu poštovní službou

- doklady nám můžete poslat i naskenované, v takovém případě je možné téměř kontinuální zasílání i účtování a zároveň doklady neopouštějí sídlo Vaší firmy

    s tím jak a čím doklady skenovat a zasílat Vám rádi poradíme