Vedením účetnictví myslíme jak klasické účetnictví (dříve podvojné účetnictví), tak i daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).

 

         Tato služba zahrnuje především tyto činnosti:
 • zpracování účetní osnovy a účetních postupů (směrnic)
 • zaúčtování všech předaných dokladů
 • vedení účetních knih (účetní deník, hlavní hniha, pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, bankovní výpisy)
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního a drobného majetků (včetně výpočtu odpisů)
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • tisk výkazů a sestav dle požadavku klienta
 • zpracování účetní závěrky - rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
 • zpracování inventur účtů
 • informace klientovi o blížících se daňových termínech
 • seznamování s novými předpisy
 • po skončení aktuálního roku uložení celého účetnictví do podoby vhodné k archivaci